Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: THÔNG BÁO HỌP MẶT LỚP 8K11

THÔNG BÁO HỌP MẶT LỚP 8K11

Nhờ Lâm Kim Luông thông báo lớp 2/8 K11 họp mặt lần 2
Lớp 2/8 K11 SPVL sẽ tổ chức họp mặt lần 2 vào lúc 10 giờ ngày 27/1/13(nhằm ngày 16/12 al,Nhâm thìn)ở tại nhà Nguyễn Mai Điểu 95 Lê lai TP Vũng tàu.Thân mời tất cả các bạn đã liên lạc được tham dự đầy đủ.Có xe đưa rước từ TP Vĩnh long xuất phát lúc 3 giờ ngày 27/1/13.Riêng các bạn chưa liên lạc được :Trần Thị Hận,Nguyễn Ngọc Lệ,Trương Thị Mỹ Nguyệt,Nguyễn Thanh Vân,Kim Thăng Bằng,Phan Văn Châu,Nguyễn Hữu Hải,Lý Thành Khương,Đặng Văn Lý,Tạ Thế Phương,Thạch Savane,Nguyễn Văn Thành nếu nhận được thông tin này xin liên lạc về Mai Thị Ẩn ĐT 0979040472,mail phanvanba9@yahoo.com.Nhờ các bạn đồng môn SPVL nếu có  tin về các bạn trên thông tin dùm.Xin đa tạ.

 https://lh5.googleusercontent.com/-rLQt9zzpgkI/T5UbCjLJPQI/AAAAAAAADiw/5jkA3ja-qCk/s150/tn.jpegMai Thị Ẩn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog Sư phạm Vĩnh Long