Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: Mời họp mặt lớp 4k11 ngày 2/3

Mời họp mặt lớp 4k11 ngày 2/3
Chào Anh Luông,
Nh anh đăng mu thông tin sau đây như là mt li nhn tin lên blog ca SPVL vì.....mình không biết làm !
" Mi các Anh Ch lp 4k11 hp mt ngày 2/3 ti nhà anh Trương Thành Phi huyn Cái Nhum,tnh Vĩnh Long .Thi gian : 1 ngày ."
    Cm ơn Anh rt nhiu .
         Trucmai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog Sư phạm Vĩnh Long