Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: Họp mặt Gia đình Sư Phạm Vĩnh Long 2014

Họp mặt Gia đình Sư Phạm Vĩnh Long 2014

Ban Liên lạc Gia đình trường Sư Phạm Vĩnh Long thông báo:
  Theo như kỳ gặp mặt năm rồi,  ngày 09/11/ năm nay 2014 gia đình sư phạm mình sẽ gặp nhau tại trường như cũ. Mong đợi gặp mặt Thầy cô cùng tất cả anh chị CGS SPVL.

     ( 09 giờ sáng ngày 09/11/2014 tại số 75 Nguyễn Huệ TP. Vĩnh Long )

Trân trọng kính báo,

Hẹn gặp tại Vĩnh Long.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog Sư phạm Vĩnh Long