Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: 15_10

Báo tin Họp mặt 2015

Thông báo

http://4.bp.blogspot.com/-dmv1Sn9UE-s/VESegyMbgmI/AAAAAAAAJGg/6Zg985BxMG4/s1600/spvl.jpg

Cựu Giáo sư, Giáo sinh, Sinh viên Sư Phạm Vĩnh Long sẽ họp mặt thường niên vào lúc 09 giờ sáng ngày Chủ nhật 15/11/2015 tại trường CĐSPVL số 75 Nguyễn Huệ ( trường Sư phạm Vĩnh Long cũ ). Nhờ chuyển tin đến tất cả quý Thầy cô khác cùng biết.

Blog Sư phạm Vĩnh Long