Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: Mời họp mặt sư phạm Long An

Mời họp mặt sư phạm Long An


Sư Phạm đồng môn Long an sẽ họp mặt vào lúc 08 giờ ngày 17/06/2012
Rất mong sự góp mặt các bạn sư phạm Vĩnh Long tụi mình.

 Quý Sư Huynh đệ SPVL tranh thủ đến dự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog Sư phạm Vĩnh Long