Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: Cáo lỗi,

Cáo lỗi,


 Trang mạng này chỉ có một mong muốn là sự gắn bó, tìm lại nhau của gia đình Sư phạm Vĩnh Long, sư phạm bạn; hiện không hơn một người phụ trách cho nên có rất nhiều giới hạn về biên tập, thấp kém về chuyên môn, hạn hẹp về thời gian... nói chung là rất kém và thiếu về rất nhiều mặt. Rất mong quý anh chị em trong gia đình SPVL sẵn lòng bỏ qua.
 Rất cảm ơn sự đóng góp của quý anh chị trong gia đình, khi cần xóa bỏ, sửa chữa, bổ xung xin nói rõ nằm ở mục nào của trang, tựa là gì, lớp khóa nào... Riêng trang có đề mục là Diễn đàn khi đã đăng nhập vào thì đủ quyền đăng hoặc xóa những gì các anh chị muốn; những
góp ý phạm quy định đã có ghi ở đầu trang là bị xóa hoàn toàn và đưa vào spam.
 Mong sự thông cảm của quý anh chị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog Sư phạm Vĩnh Long