Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: Một chút tâm tình Sư Phạm Vĩnh Long

Một chút tâm tình Sư Phạm Vĩnh Long

       Kính quí sư huynh đệ tỷ muội đồng môn.
Đây là ý tâm tình riêng của trang suphamvinhlongblog không phải của BLL SPVL, theo yêu cầu của BLL trang suphamvinhlong xin rút xuống . Xin cáo lỗi với BLL và quý anh chị em đồng môn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog Sư phạm Vĩnh Long