Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: THÔNG BÁO HỌP MẶT lớp 6 khoá 8

THÔNG BÁO HỌP MẶT lớp 6 khoá 8


Nhờ Luông đăng thông báo này giùm mình

THÔNG BÁO HỌP MẶT
Lần thứ 15 lớp 6 khoá 8 NK 69-71 SPVL

Trân trọng thông báo đến Các Cựu Giáo Sinh lớp 6 khoá 8
Như thông lệ hàng năm, lớp 6 khoá 8 sẽ tổ chức họp mặt vào ngày chủ nhật cuối của tháng 11.
Năm nay lần họp mặt thứ 15 sẽ được tổ chức tại :
- Địa chỉ : nhà của chị Dương thị Anh huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre
- Ngày Chủ Nhật 27-11-2011
Mọi chi tiết cũng như phương tiện di chuyển, các anh chị liên hệ với Thơ, Chí Thanh, Đức.

Thay mặt Nhóm Tổ Chức
Huỳnh Hữu Đức

__________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Blog Sư phạm Vĩnh Long