Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: 13_06

Thông báo khẩn: Họp mặt GĐSP Long An

Trang nhà Sư phạm Vĩnh Long vừa nhận thiệp mời tham dự họp mặt của Gia đình Sư phạm Long An hơi muộn. Báo đến quý anh chị em trường mình có ai tranh thủ đi tham dự được xin cho biết, xin gọi điện thoại về Lâm Kim Luông 01646046022.GĐSPLA rất mong chờ sự hiện diện của Cựu giáo sinh SPVL.


Blog Sư phạm Vĩnh Long