Sư phạm Vĩnh Long - Thông báo: 2016

Một chút tâm tình Sư Phạm Vĩnh Long

       Kính quí sư huynh đệ tỷ muội đồng môn.
Đây là ý tâm tình riêng của trang suphamvinhlongblog không phải của BLL SPVL, theo yêu cầu của BLL trang suphamvinhlong xin rút xuống . Xin cáo lỗi với BLL và quý anh chị em đồng môn.

Báo tin Họp mặt 2016 http://4.bp.blogspot.com/-dmv1Sn9UE-s/VESegyMbgmI/AAAAAAAAJGg/6Zg985BxMG4/s1600/spvl.jpg

Bạn Nghề K12 vừa phone cho hay trên đài THVL đã có thông báo mời cựu SV,GS SPVL đến họp mặt vào lúc 09 giờ sáng Chủ nhật ngày 23/10/2016 tại trường SPVL cũ nay là CĐSP Vĩnh Long số 75 Nguyễn Huệ TP Vĩnh Long.

Blog Sư phạm Vĩnh Long